Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu musisz wypełnić wszystkie pola formularza. Dane będą wykorzystane tylko w procesie rekrutacyjnym. Podane informacje muszą być aktualne w dniu, w którym rozpoczniesz udział w Projekcie. Jeśli zatem posiadasz wiedzę, że coś może ulec zmianie, napisz o tym w rubryce „uwagi”. Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą i jeśli będziesz kawlifikować się do Projektu zaprosimy Cię na podpisanie umowy.

Możesz też wydrukować i wypełnić formularz papierowy (pdf). Wtedy dostarcz go do biura projektu osobiście, pocztą, przez posłańca, lub prześlij skan na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..1. Podstawowe dane osobowe

Pierwsze imię:


Drugie imię:


Nazwisko:


PESEL:


E-mail (jeśli posiadasz):


Telefon:


2. Sprawy organizacyjne

Zgłaszam chęć udziału w kursie:
języka angielskiego
języka niemieckiego
języka francuskiego
obsługi komputera

Jeśli chcesz przystąpić do kursu językowego:
chcę uczestniczyć w kursie na poziomie początkującym
chcę uczestniczyć w kursie na poziomie wyższym niż początkujący

Wybierz miejscowość lub miejscowości, w których chciałbyś mieć zajęcia:

bez znaczenia
Bytom Odrzański
Dobiegniew
Drezdenko
Gozdnica
Kolsko
Małomice
Nowe Miasteczko
Siedlisko
Stare Kurowo
Strzelce Krajeńskie
Wymiarki
Żagań

Wybierz preferowane godziny zajęć:

8.00 - 12.00
12.00 - 16.00
16.00 - 21.00


Wybierz preferowane dni tygodnia, w których chcesz uczestniczyć w zajęciach (możesz kilka):

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota


3. Miejsce zamieszkania:

Zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego (Art.25) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.


Województwo:


Powiat:


Miejscowość:


Gmina:


Kod pocztowy:


Ulica:


Nr domu i mieszkania:


Nr lokalu:4. Niepełnosprawność

Czy jesteś osobą niepełnosprawną?

tak nie

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Jeśli powyżej zaznaczyłeś odpowiedź "tak": czy potrzebujesz dodatkowych udogodnień związanych z organizacją szkoleń?

tak nie

Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź "tak", opisz udogodnienia w rubryce "uwagi" na końcu formularza.5. Kwestie zawodowe

Czy jesteś osobą pracującą?

Tak, przy czym nie prowadzę działalności na własny rachunek
Tak, przy czym prowadzę działalność na własny rachunek
Nie, ale jestem gotowy /gotowa do podjęcia pracy
Nie i nie zamierzam pracować.

Czy Twoje miesięczne wynagrodzenie jest wyższe niż 4 055,04 zł brutto?
tak nie

Czy pracujesz na terenie województwa lubuskiego?
tak nie


Czy opiekujesz się dzieckiem lub osobą zależną?
tak nie


6. Edukacja i wykształcenie


Czy uczysz się?
tak nie


Jeśli zaznaczyłeś tak - podaj miejscowość, w której się uczysz:

Jakie posiadasz wykształcenie?

podstawowe - wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
gimnazjalne - wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
ponadgimnazjalne - wykształcenie na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej
pomaturalne - wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
wyższe - wykształcenie na poziomie szkoły wyższej

Uwagi:


8. Oświadczenia

1.Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do Projektu.
3. Oświadczam, że deklaruję chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym lub obsługą komputera z własnej inicjatywy.