Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Oferujemy:

  • kursy w zakresie obsługi komputera o szerokiej tematyce;
  • materiały dydaktyczne - podręczniki;
  • egzaminy zewnętrzne (m.in. ECDL, ECCC, ITPass) do wybranego kursu.


Kursy, podręczniki i egzaminy są nieodpłatne dla uczestników. Przykładowe zakresy tematyczne szkoleń:

1. ogólny (pełne 5 obszarów DCF) zakończony ECCC DIGCOMP od 0 do poziomu podstawowego A - 80 h lekcyjnych;

2. ukierunkowany na korzystanie z internetu (obszary 1,2,4 i 3.1)  od 0 do poziomu podstawowego A - 30 h lekcyjnych;

3. ogólny (obszary: 1.3, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1)  "Podstawy pracy z komputerem” od 0 do poziomu średnio zaawansowanego A+B - 80 h lekcyjnych;

4. ukierunkowany na korzystanie z edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych (obszary 3.1 i 3.2)  od 0 do poz. śr. zaaw. A+B - 40 h lekcyjnych;

5. ukierunkowany na grafikę komputerową (obszary 3.1 i 3.2) od 0 do poziomu średnio zaawansowanego  A+B - 80 h lekcyjnych.

Możliwe do realizacji będą także inne kursy zgodne z ramą DCF. Po każdym kursie zostanie przeprowadzony egzamin zgodny z ramą DCF, tj.: ECDL, ECCC lub ITPass. 

Stosowana metoda poznawcza i utrwalająca pozwoli każdemu, kto posiada niewielką wiedzę lub styczność z oprogramowaniem komputerowym, na przełamanie bariery technologicznej. Osoby, które ukończą kurs zwiększą swoje kwalifikacje oraz konkurencyjność na rynku pracy. 

Kursy będą sukcesywnie uruchamiane od marca 2017 do stycznia 2018 w lokalizacjach uwzględnionych w harmonogramie.