facebook
logo

@string/offer_step_back_lang

Czeski Łódź: Język czeski jest używany przez Czechów i Morawian. Posiada trzy główne odmiany: czeski właściwy (używany w Czechach), hanacki (Morawy) i laski (północno-wschodnie Morawy i część Śląska). Dla obcokrajowców uczących się języka czeskiego częstym kłopotem są zbitki spółgłosek rzadko spotykane w innych językach. Zamówienie lodów (zmrzlina) może stanowić nie lada problem np. dla Włochów przyzwyczajonych do dużej ilości samogłosek, nie mówiąc już o zakomunikowaniu włożenia palca do gardła: strč prst skrz krk.

Ⓒ Szkoła Językowa EuroDialog - czeski Łódź

@string/offer_step_two