facebook
logo

@string/offer_step_back_lang

Niemiecki Łódź: Język niemiecki niewątpliwie swą popularność zawdzięcza renomie Niemiec jako potęgi ekonomicznej. Skojarzenia niemieckiego z imponującą gospodarką i władzą niewątpliwie dodają atrakcyjności tej “szorstkiej” mowie. Mimo wymowy, która wielu wydaje się twarda i surowa, sam język jest bardzo plastyczny – nowe wyrazy tworzone są w nim zdumiewająco szybko i łatwo, często z wielu innych wyrazów. Tzw. standardowy język niemiecki został oparty na Biblii Marcina Lutra – w rzeczywistości w Niemczech występuje kilka mocno zróżnicowanych odmian tego języka. Wymowa nie jest dla Polaków trudna – jesteśmy w stanie przyswoić ją bardzo szybko. Szczególnie dla mieszkańców Łodzi niemiecki może okazać się wartościowy ze względu na tradycje miasta – wszak wielu zamieszkujących Łódź fabrykantów było właśnie pochodzenia niemieckiego. Nauczając tego języka, Szkoła EuroDialog kładzie nacisk na precyzję w mówieniu i rozumieniu ze słuchu, bowiem język niemiecki wielu może wydawać się kapryśny – sens zdania może nieoczekiwanie zmienić się, gdy na jego końcu pojawi się „an” albo „auf”.

Ⓒ Szkoła Językowa EuroDialog - niemiecki Łódź

@string/offer_step_two