facebook
logo

@string/offer_step_back_lang

Angielski Łódź: niewiele trzeba wysiłku, żeby posługiwać się angielskim w stopniu komunikatywnym. Posługuje się nim niemal miliard ludzi, z czego połowa to tzw. native speakers – osoby, dla których angielski jest językiem ojczystym. Szkoła Językowa EuroDialog w Łodzi dużą wagę przywiązuje do mówienia i rozumienia ze słuchu. Dzięki temu będziecie mogli intuicyjnie uczyć się intonacji i melodii angielskiego.

Ⓒ Szkoła Językowa EuroDialog - angielski Łódź

@string/offer_step_two