facebook
logo

@string/offer_step_back_lang

Grecki Łódź: Starożytni Grecy cenili słowo. Dzięki sprawnej wymowie i umiejętnościom retorycznym można było zrobic karierę. Dzięki takiej tradycji liczącej 3 i pół tysiąca lat (!) język grecki posiada największy zasób słownictwa spośród wszystkich języków Europy.Współczesny język grecki to język mieszkańców Grecji, wysp greckich, Cypru, kilku wiosek włoskiej Kalabrii i diaspory na całym świecie. Łącznie nowogreckim posługuje się ok. 15 mln ludzi. Współczesny grecki występuje w dwóch odmianach: języka czystego (katarewusa) i ludowego (demotikí). Spór między zwolennikami czystości i ludowości został rozstrzygnięty dopiero 30 lat temu. Zwyciężyli zwolennicy języka potocznego stolicy Grecji - Aten. Takiego też języka uczymy oczywiście w Szkole EuroDialog.

Ⓒ Szkoła Językowa EuroDialog - grecki Łódź

@string/offer_step_two