facebook
logo

@string/offer_step_back_lang

Szwedzki Łódź: Język szwedzki używany jest głównie w Szwecji i częściach Finlandii, przez ok. 9 mln ludzi. Jest dość dobrze zrozumiały dla Norwegów i w mniejszym stopniu także dla Duńczyków. W zasadzie nie ma większych wątpliwości co do tego, że język szwedzki jest oficjalnym językiem Szwecji, jednak wraz z ustawowym wprowadzeniem języków mniejszości (fińskiego, tornedalsko-fińskiego, lapońskiego, języka Romów i jidisz) sprawa stwierdzenia oficjalności języka szwedzkiego stała się tematem dyskusji.

Ⓒ Szkoła Językowa EuroDialog - szwedzki Łódź

@string/offer_step_two