facebook
logo

Zasady organizacji Szkoły EuroDialog w związku z pandemią COVID-19

Prowadzimy nadal zajęcia stacjonarne. Jesteśmy firmą szkoleniową i obecnie obowiązujące przepisy nie zabraniają nam prowadzenia szkoleń. Jeśli ktokolwiek z uczestników naszych zajęć nie może do nas przyjść oferujemy szkolenia w formie hybrydowej - umożliwiamy połączenie z zajęciami stacjonarnymi przez internetowy komunikator. W najbliższym czasie wszyscy uczestnicy otrzymają linki do komunikatora Skype, z których będą mogli skorzystać w razie potrzeby. 

Ponadto bardzo prosimy o zachowanie wszystkich obowiązujących obostrzeń w budynku ŁDK. Otrzymaliśmy informację, że nie przewiduje się zamknięcia budynku. Będziemy także wdzięczni za punktualne przychodzenie na zajęcia, a w razie konieczności oczekiwania rekomendujemy spędzenie czasu  na świeżym powietrzu.

Powyższa informacja dotyczy zarówno kursów prowadzonych odpłatnie, jak i kursów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Ze względu na ogłoszony stan pandemii COVID-19 wprowadzamy dziesięć zasad organizacyjnych obowiązujących w naszej Szkole. Powyższe zasady stanowią aneks do Regulaminu.

1. Przy wejściu do ŁDK (po prawej stronie) znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego można skorzystać.

2. Podczas każdych zajęć wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o wpisanie imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu dla administratora budynku ŁDK. Uzasadnieniem są wytyczne Sanepidu. W przypadku zdiagnozowania osób zarażonych odwiedzających budynek ŁDK, wszyscy, co do których wystąpi podejrzenie przebywania w otoczeniu zarażonych osób zostaną ostrzeżeni o tym ryzyku. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu są umieszczone na liście.

3. W budynku ŁDK należy zakrywać usta i nos, gdyż jest to budynek użyteczności publicznej.

4. Liczbę osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach w Szkole EuroDialog w formie stacjonarnej ograniczyliśmy do 10 uczestników.

5. Bardzo prosimy, aby osoby, które mają kaszel, katar, gorączkę lub inne objawy chorób nie uczestniczyły w zajęciach. Istnieje możliwość, aby osoby z objawami choroby uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem komunikatora internetowego. W takim przypadku, poprosimy o wcześniejszą informację.

6. Istnieje możliwość zawarcia umowy na odległość.

7. Bardzo prosimy o zachowanie dystansu min. 1,5 metra względem innych osób na korytarzu prowadzącym do sal Szkoły oraz w biurze (podczas korzystania z ekspresu do kawy, podczas zapisów, itp.).