facebook
logo

Drama w nauczaniu języków obcych

 

Drama w nauczaniu języków obcych - poradnik praktytczny to książka wraz z materiałami wideo, która powstała w ramach realizacji projektu grantowego pod takim samym tytułem. Realizatorem projektu jest firma EuroDialog

Celem projektu "Drama w nauczaniu języków obcych" było stworzenie podręcznika dla nauczycieli języków obcych o wykorzystaniu metody dramy na zajęciach. Drama jest koncepcją nauki przez działanie i dzięki temu może znacząco wpłynąc na proces przyswajania nowych umiejętności. Dzięki zastosowaniu opisanych w poradniku technik, zajęcia staną się ciekawe i angażujące, a uczestnicy poczują więcej satysfakcji z umiejętności stosowania prawdziwego, codziennego języka. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest przedsięwzięciem mieszczącym się w większym projekcie „Międzynarodowa współpraca się opłaca (...)” realizowanym przez Grupę Profesja Sp. z o.o.. Projekt ten jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w ramach działania „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi” (POWR.04.03.00-00-0093/17).  Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój dla działania 4.3 jest Centrum Projektów Europejskich.

Projekt "Drama w nauczaniu języków obcych" jest projektem ponadnarodowym. Partnerem jest szkoła wyższa z Dublina: University College Cork.

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów znajdujących się na stronie zostały przeniesione na rzecz Grupy Profesji Sp. z o.o. oraz Centrum Projektów Europejskich. Nie jest możliwe wykorzystywanie lub kopiowanie bez zezwolenia całości lub fragmentów utworów zawartych na stronie. Firma EuroDialog ma możliwość doskonalenia dowolnego utworu na mocy posiadanej licencji. 

 

Tutaj możesz pobrać e-book:

Drama w nauczaniu języków obcych - poradnik praktyczny 

 

Tutaj możesz pobrać filmy:

Plecak

Koperta

Odtwarzanie sceny

Stań się obrazkiem

Co trzymam?

Trudności z małymi przedmiotami

Zmiana akcentu

Samo słuchanie

Postacie

Serial śniadaniowy