Welcome to Akademia kompetencji kluczowych "Eurodialog"   Click to listen highlighted text! Welcome to Akademia kompetencji kluczowych "Eurodialog" Powered By GSpeech

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Biuro projektu: Direction Łagów, Rynek 26  Email swietokrzyskie@eurodialog.pl  Phone telefon: 531 022 422

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu musisz wypełnić wszystkie pola formularza. Dane będą wykorzystane tylko w procesie rekrutacyjnym. Podane informacje muszą być aktualne w dniu, w którym rozpoczniesz udział w Projekcie. Jeśli zatem posiadasz wiedzę, że coś może ulec zmianie, napisz o tym w rubryce „uwagi”. Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą i jeśli będziesz kwalifikować się do Projektu zaprosimy Cię na podpisanie umowy.

Możesz też wydrukować i wypełnić formularz papierowy (pdf). Wtedy dostarcz go do biura projektu (Opatów, ul. Sienkiewicza 13) osobiście, pocztą, przez posłańca, lub prześlij skan na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..1. Podstawowe dane osobowe

Pierwsze imię:


Drugie imię:


Nazwisko:


PESEL:


E-mail (jeśli posiadasz):


Telefon:


2. Sprawy organizacyjne

Zgłaszam chęć udziału w kursie:
   języka angielskiego
  języka niemieckiego
   obsługi komputera

Wybierz miejscowość, w której chciałbyś mieć zajęcia:    

Wybierz preferowane godziny zajęć:

 8.00 - 12.00
 12.00 - 16.00
 16.00 - 21.00


Wybierz preferowane dni tygodnia, w których chcesz uczestniczyć w zajęciach (możesz kilka):

 poniedziałek
 wtorek
 środa
 czwartek
 piątek
 sobota


3. Miejsce zamieszkania:

Zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego (Art.25) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.


Województwo:


Powiat:


Miejscowość:


Gmina:


Kod pocztowy:


Ulica:


Nr domu i mieszkania:


Nr lokalu:4. Informacje o Tobie

Czy jesteś osobą niepełnosprawną?

tak     nie

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Jeśli powyżej zaznaczyłeś odpowiedź "tak": czy potrzebujesz dodatkowych udogodnień z wiązanych z organizacją szkoleń?

tak     nie

Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź "tak", opisz udogodnienia w rubryce "uwagi" na końcu formularza.5. Kwestie zawodowe i edukacja

Czy jesteś osobą pracującą?

Tak, przy czym nie prowadzę działalności na własny rachunek
Tak, przy czym prowadzę działalność na własny rachunek
Nie. Jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo


Czy deklarujesz chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, niemieckim lub obsługi komputera z własnej inicjatywy?
tak    nie

Jakie posiadasz wykształcenie?

podstawowe - wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
gimnazjalne - wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
ponadgimnazjalne - wykształcenie na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej
pomaturalne - wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
wyższe - wykształcenie na poziomie szkoły wyższej

Czy sprawujesz opiekę nad dzieckiem do lat 6?

tak   nie

Uwagi:


6. Oświadczenia

1.Oświadczam, że nie korzystałem / nie korzystałam lub nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.
3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do Projektu.


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech