Welcome to Akademia kompetencji kluczowych "Eurodialog"   Click to listen highlighted text! Welcome to Akademia kompetencji kluczowych "Eurodialog" Powered By GSpeech

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Biuro projektu: Direction Łagów, Rynek 26  Email swietokrzyskie@eurodialog.pl  Phone telefon: 531 022 422

W ramach projektu "Akademia kompetencji kluczowych "EuroDialog" oferujemy kursy języka angielskiegokursy języka niemieckiego lub kursy komputerowe. Wsparcie obejmujące oprócz kursów także podręczniki, egzaminy końcowe jest nieodpłatne dla Uczestników. Wsparcie nie obejmuje cateringu, zwrotów kosztów dojazdów oraz stypendiów.   Click to listen highlighted text! W ramach projektu Akademia kompetencji kluczowych EuroDialog oferujemy kursy języka angielskiego, kursy języka niemieckiego lub kursy komputerowe. Wsparcie obejmujące oprócz kursów także podręczniki, egzaminy końcowe jest nieodpłatne dla Uczestników. Wsparcie nie obejmuje cateringu, zwrotów kosztów dojazdów oraz stypendiów. Powered By GSpeech
W ramach Projektu zapewniamy wsparcie wyłącznie osobom, które spełniają równocześnie poniższe warunki:
1. mieszkają (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa świętokrzyskiego w jednej z gmin:
- Baćkowice,
- Bałtów,
- Bliżyn
- Bodzentyn,
- Ćmielów,
- Fałków,
- Gowarczów,
- Iwaniska,
- Kunów,
- Lipnik,
- Łagów,
- Łopuszno,
- Mniów,
- Pierzchnica,
- Radoszyce,
- Raków,
- Ruda Maleniecka,
- Sadowie,
- Słupia,
- Smyków,
- Stąporków,
- Tarłów,
- Waśniów,
- Wojciechowice.
2. posiadają wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (co najwyżej ukończyły szkołę średnią) - warunek nie dotyczy osób w wieku 50 lat i więcej.
3. mają 25 lat lub więcej
4. nie korzystali i nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Pierwszeństwo będą mieć:
- panie (premia 3 punkty)
- osoby niepełnosprawne (premia 6 punktów, konieczne okazanie kopii orzeczenia, przy czym dane wrażliwe mogą zostać zamazane)
- osoby w wieku 50-64 lata, które posiadają wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (co najwyżej ukończyły szkołę średnią, premia 3 punkty)
- osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 6 (premia 3 punkty)
- osoby niezatrudnione (bierne lub bezrobotne, premia 3 punkty).
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje liczba punktów.  Szkolenia będą się odbywać w miejscowościach, w których zbiorą się grupy liczące 12 osób.
Rekrutacja do projektu jest ciągła. Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej biurze projektu . Zajęcia odbywać się będą w lokalizacjach i terminach zgodnych z  harmonogramem
Realizator projektu: Jarosław Patrzyk EuroDialog
Wysokość dofinansowania: 891 986,04 zł
Okres trwania projektu: 1.06.2018 - 30.11.2019. 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech