facebook
logo

 Kursy ONLINE organizowane są w grupach do 6 osób.

Kursy STACJONARNE w Łodzi organizowane są w grupach do 10 osób.

W ofercie oznaczyliśmy kursy ONLINE, pozostałe to kursy stacjonarne.

Ⓒ Szkoła Językowa EuroDialog Łódź