facebook
logo

Angielski bez barier - rewitalizacja

 

W ramach projektu Angielski bez barier - rewitalizacja oferujemy nieodpłatne kursy języka angielskiego dla początkujących, dla słabo zaawansowanych, dla średnio zaawansowanych lub dla zaawansowanych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?

Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie województwa łódzkiego
 • zamieszkują na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi lub zostały przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji
 • mają 18 lat lub więcej
 • mają wykształcenie co najwyżej średnie (warunek nie dotyczy osób w wieku 50 lat i więcej)
 • chcą podnieść umiejętności z zakresu języka z własnej inicjatywy
 • pracują lub nie pracują, ale są gotowe do podjęcia pracy.

Wszystkie warunki muszą być spełnione na dzień pierwszych zajęć. Później sytuacja uczestników może ulec zmianie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą mieć:

 • panie
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50+, które mają wykształcenie co najwyżej średnie.

CO TO JEST OBSZAR REWITALIZACJI?

Aby określić, czy Twoje miejsce zamieszkania mieści się w obszarze rewitalizacji sprawdź  wykaz adresów.

Możesz też zobaczyć mapę.

Jeśli nie mieszkasz w obszarze rewitalizacji, możesz także zgłosić się do innego projektu lub uczestniczyć w naszych zajęciach odpłatnie.

CO OTRZYMASZ W RAMACH PROJEKTU?

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników. Każdy uczestnik projektu otrzyma:

 • podręczniki English File wraz z ćwiczeniami
 • kursy w wymiarze 120 h lekcyjnych w grupach 12 osobowych
 • egzaminem TELC lub TGLS na zakończenie kursu.

Zajęcia odbywać się będą od rana do wieczora:

 • w poniedziałki i środy lub
 • we wtorki i czwartki lub
 • w piątki lub
 • w soboty.

Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w Łódzkim Domu Kultury (ul. Traugutta 18).

Uruchomienie grupy będzie możliwe pod warunkiem zadeklarowania uczestnictwa przez minimum 12 osób w jednakowych terminach i na tym samym poziomie zaawansowania. W ramach projektu zostanie uruchomionych 30 grup dla 360 osób.

TERMINY

 Aktualnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

- dla początkujących (od zera do A1, podręcznik English File Beginner 4th Edition):

 • poniedziałek i środa 8.30 - 11.00
 • poniedziałek i środa 8.30 - 11.00 (od lipca)
 • poniedziałek i środa 11.45 - 14.15
 • poniedziałek i środa 13.30 - 16.00
 • poniedziałek i środa 18.30 - 21.00
 • wtorek i czwartek 8.30 - 11.00
 • wtorek i czwartek 13.00 - 15.30
 • wtorek i czwartek 16.00 - 18.30
 • wtorek i czwartek 18.30 - 21.00
 • piątek 9.00 - 12.15
 • piątek 16.30 - 19.45
 • sobota 8.30 - 11.00
 • sobota 11.30 - 14.00

 

- dla słabo zaawansowanych (od A1 do A2, podręcznik English File Elementary, 4th Edition):

 • wtorek i czwartek 8.30 - 11.00
 • poniedziałek i środa 16.00 - 18.30
 • piątek 9.00 - 12.15

 

- dla średnio zaawansowanych (od A2 do B1, podręcznik English File Pre-Intermediate, 4th Edition):

 • poniedziałek i środa 17.30 - 20.00
 • wtorek i czwartek 11.30 - 14.00 
 • poniedziałek i środa 13.15 - 15.45 (od połowy lipca).

 

- dla zaawansowanych (od B1 do B2, podręcznik English File Intermediate, 4th Edition):

 • poniedziałek i środa 9.00 - 11.30

 

Po uruchomieiu powyższych grup będziemy oferować kolejne terminy.

JAK ZGLOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Można go pobrać, wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do biura EuroDialogu. Można też wypełnić go w naszym biurze.

W przypadku chęci uczestnictwa w kursie języka angielskiego:

 • od podstaw - nie ma konieczności weryfikacji poziomu zaawansowania.
 • na wyższych poziomach zaawansowania (A2, B1, B2) - można napisać  test weryfikujący kompetencje lub porozmawiać z lektorem w biurze projektu w języku angielskim.

BIURO PROJEKTU

 • Adres: ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), pokój 407, IV piętro, Łódź.
 • telefon: 42 633 59 20 lub 531 022 422
 • e-mail: efs@eurodialog.pl lub eurodialog@eurodialog.pl

Pracujemy:

 • od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 18.00
 • w piątek od 8.00 do 16.00
 • w sobotę od 9.00 do 12.00.

DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Wykaz adresów w obszarze rewitalizacji w Łodzi (załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego) (pdf)

Umowa uczestnictwa (docx)

Regulamin (docx)

Deklaracja uczestnictwa (docx)

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (docx)

Oświadczenia uczestnika projektu (docx)

Formularz SL (docx)

Harmonogramy (pdf)

DODATKOWE INFORMACJE

Kwota dofinansowania z EFS: 676.241,57 zł.

Beneficjent: Jarosław Patrzyk EuroDialog.

Partner: Miasto Łódź.

Od września 2021 rozpoczynamy realizację kolejnego projektu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji pod nazwą:  Językowa akademia rewitalizacyjna. Kryteria dostępu i warunki będą takie same jak dla projektu Angielski bez barier - rewitalizacja.

Jeśli nie mieszkasz w obszarze rewitalizacji zapaszamy na kursy dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, których EuroDialog jest podwykonawcą (w projekcie Angielski bez barier - edycja 3 realizowanym przez EuroDialog rekrutacja została zakończona). Zapraszamy do następujących grup:

 

- dla średnio zaawansowanych (od A2 do B1, podręcznik Speakout  Pre-Intermediate, 4th Edition):

 • wtorek i czwartek 9.00 - 11.30
 • poniedziałek i środa 11.15 - 13.45

- dla zaawansowanych (od B1 do B2, podręcznik Speakout  Intermediate, 4th Edition):

 • wtorek i czwartek 11.45 - 14.15.

Zapraszamy także osoby z obszaru rewitalizacji na kursy z obsługi komputerów w ramach projektu Cyfrowa rewitalizacja, w ramach którego część szkoleń jest realizowanych w EuroDialogu.